"ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΙΤΟ"


Για πρώτη φορά στην ιστορία η περίμετρος της Γης μετρήθηκε από τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο, ο υπολογισμός έγινε με απόλυτη ακρίβεια από ένα πηγάδι στο ασσουάν. Πληροφορίες για τον τρόπο μέτρησης αντλούμε από τον ίδιο τον Ερατοσθένη αλλά και από τη Διόπτρα του Ήρωνος του Αλεξανδρέως ο οποίος αναφέρει:«Ερατοσθένης εν τω επιγραφομένω περί αναμετρήσεως της Γης».

Προγενέστεροι του Ερατοσθένοι είχαν παρατηρήσει το φαινόμενο ότι κάθε 21 Ιουνίου στην περιοχή Συήνη (Ασσουάν) οι ακτίνες του ήλιου έπεφταν κάθετα στη Γη. Το διαπίστωσαν παρατηρώντας ότι κάθε φορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία το πηγάδι φωτιζόταν εώς τον πυθμένα του.

Ο Ερατοσθένης με τη σημαντική βοήθεια του βασιλιά Πτολεμαίου, ο οποίος του πρόσφερε το αναγκαίο σώμα βηματιστών για να μετρήσουν την απόσταση της Συήνης μέχρι την Αλεξάνδρεια. η μέτρηση έδειξε ότι η μεταξύ τους απόσταση είναι 5.000 στάδια. Στη συνέχεια μέτρησε τη γωνία που σχημάτιζετε από την κατακόρυφο της Αλεξάνδρειας και των ηλιακών ακτίνων. Το απότέλεσμα ήταν το πεντηκοστό της περιφέρειας του κύκλου και λίγο ακόμα( ~ 8 πρώτα λεπτά , γωνία φ).Έτσι, υπολόγισε την περίμετρο της Γης στα 252.000 στάδια


1 στάδιο= 157,5 μ.
252.000 στάδια = 39.690 χιλ.
Οι μετρήσεις που έχουν γίνει στις μέρες μας, έχουν δείξει ότι η περίμετρος της Γής ισούται περίπου με 40.048 χιλ.

/