"ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΙΤΟ"

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Στο μουσείο περιγράφονται 200 περίπου λειτουργικά ομοιώματα εξαιρετικών εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων (από ρομπότ -υπηρέτρια του Φίλωνος μέχρι τον κινηματογράφο του Ήρωνος και το αυτόματο ημερολόγιο του Κτηβίσιου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων) που δημιουργήθηκαν από το γράφοντα κατόπιν 22χρονης ενδελεχούς μελέτης της αρχαιοελληνικής, λατινικής και αραβικής γαμματείας, των αγγειογραφικών πληροφοριών και των ελάχιστων σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Λειτουργώντας έχει στόχο να αποδείξει ότι η Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν από το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Οι κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί και οι κανόνες, οι τροχαλίες και οι ιμάντες, οι υδραυλικοί ελεγκτές και ο θεμέλιους λίθους της πολύπλοκης τεχνολογίας τους. Αυτά τα κληροδοτήματα, ίδια και αναντικατάστατα, εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τα δομικά στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας μας, η εξέλιξη της οποίας θα ήταν αμφίβολη χωρίς την ανέδοξη και απροβλημάτιστη υιοθέτηση τους. Απλά χρειάστηκε πάνω από μια χιλιετία ωρίμανσης για να επανακτήσει η ανθρωπότητα αυτήν την αξιοθαύμαστη λησμονημένη τεχνολογία.

Η εξερεύνηση αυτής της εποχής που η τεχνολογία αιχμής δεν κατοχυρωνόταν αποδεικνύει περίτρανα πόσα περισσότερα (από όσα νομίζουμε) χρωστά ο σύγχρονος δυτικός τεχνολογικός πολιτισμός στους Έλληνες.

Κώστας Κοτσανάς

www.kotsanas.com

/